De svenska museernas stöttepelare

Runt om i vårt avlånga land finns ett stort antal museer, och dessa har nästan alltid en vänförening. Vänföreningarna har många viktiga funktioner, och är nästan alltid oumbärliga för museernas fortsatta existens.

Vad gör en vänförening?

Den viktigaste uppgiften för vänföreningen är att stödja museets verksamhet ekonomiskt. Medlemsavgiften till vänföreningen är ofta ganska blygsam, kanske 300 kronor per år. Många medlemmar skänker dock betydligt mer än så.

I utbyte får medlemmarna i vänföreningen fritt inträde till museet, samt andra förmåner. Det kan röra sig om att bli bjuden på speciella fester eller middagar, eller att gå på föreläsningar till rabatterat pris. Vissa museer samarbetar också med andra museer med liknande inriktning, och detta kan komma medlemmarna i museernas respektive vänföreningar till del. Ett exempel är Marinmuseum i Karlskrona. Den som blir medlem i Marinmusei vänner går även in gratis på Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Vänföreningar “de luxe”

Ju större museet är, desto större är för det mesta dess vänförening också. Det kan också finnas mer än en vänförening. Göteborgs konstmuseum har dels vänföreningen Konstmuseets vänner, och dels Barnboksbildens vänner. Den senare har genom donationer av ett flertal donationer av original till barnboksillustrationer gjort att museet idag är ledande på detta område.

I vissa fall har vänföreningen funnits längre än själva museet. Så är det med Flygvapenmuseum i Linköping, som öppnade sin första utställningshall 1984. Redan 1967, 17 år tidigare, hade Östergötlands flyghistoriska sällskap bildats. Sällskapets syfte var att möjliggöra öppnandet av ett flygvapenhistoriskt museum. Över huvud taget är specialintresserade museivänner livsviktiga för många museer. Ett exempel är motorcykelmuseet MC Collection i Sollentuna norr om Stockholm. Medlemmarna i vänföreningen är de som håller i museets guidade visningar. Eftersom museet är privatägt bedrivs ingen forskning, och man har inget arkiv. I gengäld bidrar vänföreningens medlemmar bl.a. genom att skriva Wikipedia-artiklar om flera motorcykelmodeller.

Den som söker information om museernas vänföreningar på internet hittar inte alltid särskilt mycket information. Den här sajten samlar därför information som kan vara intressant för den som vill engagera sig i en eller rent av flera museers vänföreningar.