Start

Denna webbplats har ingen koppling till organisationen Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK), tidigare känd som Förbundet Sveriges Museivänner. Du hittar SVK på adressen http://sverigesvanforeningar.se/.

Svenska museer

Runt om i vårt avlånga land finns ett stort antal museer, som arbetar med att på olika sätt göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten. Det kan handla om att berätta historien för det område där museet finns, eller om att berätta om en speciell företeelse.

Sveriges äldsta museum

Många museer uppstår genom att en eller flera personer donerar saker, som blir grunden för museets samlingar. 1628 bestämde kung Gustav II Adolf att det kläder som han hade burit under ett fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”. Därmed hade Livrustkammaren, som idag är Sveriges äldsta museum, det första föremålet till sin samling.

Idag rymmer Livrustkammaren, som från början var kungarnas vapenförråd, inte bara vapen utan även ceremonidräkter, hästmunderingar och vagnar. Föremålen har framför allt använts vid högtidliga tillfällen.

Livrustkammaren är idag inrymd i Stockholms slott, men 1628, som räknas som museets födelseår, fanns inte det nuvarande slottet. Ursprungligen var Livrustkammaren inrymd i det gamla slottet, Tre Kronor, som kan ha grundats av Birger Jarl på 1200-talet. Tre Kronor brann ned 7 maj 1697, men under andra halvan av 1600-talet var Livrustkammaren belägen vid Kungsträdgården, först i Drottning Kristinas lusthus, och senare i palatset Makalös. Därmed klarade sig föremålen från den förödande slottsbranden.

Sveriges största museum

Ett annat museum i Stockholm är Nordiska museet, beläget på Lejonslätten på Djurgården. Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum, med samlingar som omfattar mer än 1,5 miljoner föremål. Museet grundades av Artur Hazelius, som även grundade Skansen. Vid denna tid industrialiserades Sverige i snabb takt, och Hazelius ville rädda en folkkultur som han fruktade skulle gå förlorad. Därför började han resa runt i Sverige redan 1872 för att samla in folkminnen, föremål och litteratur. Stiftelsen för Nordiska museet grundades 1880, och arbetet med att bygga museet inleddes 1889. Museet stod klart 1907.

Museer utanför Stockholm

Naturligtvis finns det många museer utanför Stockholm. Många av dem är mycket framstående på sitt område. Ett sådant museum är Arbetets museum, beläget på Laxholmen i Norrköping. Museet är inrymt i en f.d. fabriksbyggnad, och är ett museum inte bara över textilindustrin som tidigare fanns i staden. Det är också ett museum över arbete och arbetsliv i stort, och ett stöd för de ungefär 1500 arbetslivsmuseer som finns runt om i landet, och som ofta drivs helt och hållet på ideell basis.

Bland arbetslivsmuseerna hittar vi bland annat Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås, ångfartyget S/S Trafik i Hjo, Svenska skoindustrimuseet i Kumla och Västerbottens medicinhistoriska förening och museum i Umeå.

Arbetets museum är också ett arbetslivsmuseum. Den enda permanenta utställningen på museet skildrar Alva Karlsson, en kvinna som arbetade som rullerska i den byggnad, Strykjärnet, som nu är museum men som tidigare var fabrik för Holmens Bomullsväveri.