Litterära sällskap

Det finns ett starkt intresse i Sverige för att se till att en författare och hens verk inte faller i glömska efter dennas frånfälle. Därför har det bildats ett flertal litterära sällskap i vårt land. Många kända och mindre kända författare har sällskap uppkallade efter sig.

Detta gäller både de allra mest namnkunniga svenska författarna, som August Strindberg, Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg. Men även forna tiders kultförfattare har egna sällskap.

Ett sällskaps allra viktigaste uppgift är att se till att ett författarskap inte faller i glömska. Detta kan ske på flera olika sätt. Hjalmar Söderberg-sällskapet samlade in pengar för att finansiera den staty av författaren som står utanför Kungliga biblioteket i Stockholm, och har även arrangerat resor till olika platser med anknytning till författaren. Selma Lagerlöf-sällskapet delar årligen ut Karin Söderpriset, till en person som på ett föredömligt sätt bidragit till att öka kunskapen om Selma Lagerlöf hos barn och ungdomar.

Framtidens sällskap

Att starta litterära sällskap för att hålla minnet av en författare vid liv är troligen inte någonting som kommer att försvinna. Vilka litterära sällskap kan vi vänta oss i framtiden?

Martin Kellerman-sällskapet

Upphovsmannen till den omåttligt populära serien Rocky, som av vissa kallats de senaste 20 årens bästa generationsroman, kommer troligen att ge upphov till minst ett sällskap. Årsmötet kommer att avlutas med hamburgare och öl någonstans på Södermalm, kanske i Sneakers n Stuffs gamla lokaler. Efter middagen blir det musikalisk underhållning i form av en eller flera unga, lovande rappare.

Sara Stridsberg-sällskapet

Om det är lätt att sia om vad Martin Kellerman-sällskapet kommer att ägna sig åt så är det svårare när det gäller en annan uppmärksammad författare född på 70-talet, nämligen Sara Stridsberg. Men lika säkert som det är att hennes pjäser kommer att spelas på svenska och utländska teaterscener under lång tid framöver, lika säkert är det att ett sällskap kommer att bildas.