Vasamuseet

Ett av Sveriges mest kända museer är Vasamuseet, som rymmer det svenska regalskeppet Vasa. Vasa är känt för att det förliste under sin jungfrufärd, men museets vänförening har också bidragit till att göra såväl skeppet som museet känt.

Regalskeppet Vasa bärgades 1961, och två år tidigare hade planeringen av den byggnad som skulle härbärgera skeppet påbörjats. Denna byggnad kallades Wasavarvet, och låg där Aquaria Vattenmuseum ligger idag. Byggnaden var uppförd i typisk 1960-talsstil, och bestod av två låga byggnader på land, samt en ponton på vattnet i vilken höljet som rymde skeppet.

Wasavarvet var dock ett provisorium, och på 80-talet påbörjades arbetet med ett nytt museum. En arkitekttävling utlystes, som vanns av Månsson & Dahlbäck Arkitektkontor. Det nya museet placerades över den gamla torrdockan från 1878 som hade hört till Stockholms örlogsvarv. I dockan placerades skeppet. För att visa vad byggnaden innehåller är den försedd med master på taket. Den högsta av dessa når samma höjd som Vasas stormast gjorde när skeppet var färdigbyggt.

Kung Carl XVI Gustaf invigde Vasamuseet 15 juni 1990. Idag är museet ett av de mest välbesökta i Stockholm, med nästan en miljon besökare om året.

Vasamuseets vänner

Vasamuseets vänförening är en av de mest livaktiga vänföreningarna i Sverige. Precis som många andra vänföreningar har medlemmarna i föreningen gratis entré på Vasamuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och på Museifartygen som ligger på Djurgården, i nära anslutning till Vasamuseet. Medlemskap kostar 200 kronor per år. Det finns även ett s.k. guldmedlemskap som kostar 300 kronor per år, och som ger något fler förmåner: rabatt i museibutiken, museets tidning två gånger om året och inbjudan till olika specialarrangemang.

Vänföreningen arrangerar även resor till olika ur sjöfartshistorisk synpunkt intressanta resmål, som Liverpool. Man delar också ut ett årligt pris på 35 000 kronor till en forskare eller författare som utmärkt sig på det historiska området.